Wij respecteren de privacy en persoonlijke levensfeer van onze relaties en de bezoekers van onze websites. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

FoodResult, gevestigd aan Catharinadaal 37 te 6715 KA Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hanno Spanninga is de functionaris gegevensbescherming van FoodResult. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Uw gegevens

FoodResult verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens, die wij  mogelijk verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Profielfoto
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over sitebezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Bent u ervan overtuigd, dat wij zonder toestemming van ouder of verzorger persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en wijze gegevensverwerking

FoodResult verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • Goederen en diensten aan u te leveren
 • U onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te zenden
 • U te bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

FoodResult neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

FoodResult bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Doorgifte

FoodResult verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield. De meeste informatie leggen wij vast in Salesforce Essentials. Salesforce certificeert zich jaarlijks om te voldoen aan de EU-US Privacy Shield. U vindt daar meer informatie over op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active.

 

Cookies

FoodResult gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies, die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren.

 

Inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FoodResult en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent, dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u, een ander of een door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze websites worden gepubliceerd.

 

Meer informatie

FoodResult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Sfeer-food-2.jpg

FoodResult. Marketing based solutions.

Hanno Spanninga

Catharinadaal 37

6715 KA Ede

Hanno Spanninga op LinkedinHanno Spanninga op Twitter Hanno Spanninga op Facebook

T +31 (0)6 21458973

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

I www.foodresult.com